UFA Slot

“กัญชาเสรี” ไปไม่ถึงฝัน…ต้องรอหลังประกาศใช้ 9 มิ.ย.ใครปลูก..ใช้ได้บ้าง?

หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และ และ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 ซึ่งจะมีผลหลังจาก 120 วันต่อจากนั้นก็เกิดข้อถกเถียงมากมาย ถึงการนำ “กัญชา” มาใช้ โดยเฉพาะการปลูกกัญชา หากใช้ประโยชน์ในครัวเรือน สามารถทำได้หรือไม่ และต้องมีการดำเนินการอย่างไร?

โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า การปลูกกัญชาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ต้องมีการจดแจ้งกับผู้ว่าราชการในจังหวัดต่างๆ เช่น ในกรุงเทพมหานคร จะต้องมี หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต้องจดแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

ซึ่งผู้ขอจดแจ้งต้องเพาะ ปลูก กัญชา กัญชงตามที่ได้จดแจ้งไว้ส่วนผู้ที่ปลูกเพื่อผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ อย. มอบหมาย ส่วนการสกัด-แปรรูป ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.เช่นกัน ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สำหรับข้อห้ามสำคัญ ห้ามขายกัญชา กัญชง เเก่บุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี
  • สตรีมีครรภ์
  • สตรีให้นมบุตร
  • บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

UFA Slot

 หนุนกัญชาเสรี คาดเกิด 3 สถานการณ์หลัง 9 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามข้างต้น ไม่ใช้บังคับแก่การขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ของตน เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนการโฆษณา ต้องมีการขออนุญาตกับ อย.ก่อน ส่วนข้อกังวลเรื่องการควบคุมการใช้ในเชิงสันทนาการ ในร่างดังกล่าวไม่มีระบุถึงการควบคุมกำกับไว้ชัดเจน

ด้วยความที่ยังไม่มีการปลดล็อกชัดเจน ทำให้หลายๆ องค์กร ได้ออกมาวิพากษณ์วิจารณ์และร่วมผลักดันประเด็น กัญชา อย่าง กลุ่มสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน ระบุว่า หลังจากวันที่ 9 มิ.ย. วันปลดล็อกกัญชา มี 3 Scenario ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ

  1. เกิดกฎกระทรวงมากำกับ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง
  2. ปลดล็อกเสรีเหมือนกระท่อม แต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเกิดแบบนี้ 
  3. จับยัด พ.ร.บ.ขึ้นมาจนทันเป็นมุมทางการเมือง เป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลระส่ำระสาย ดันไปมาจนปลดล็อก

อีกทั้ง มองว่าพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว หากหลับตาอ่านแล้วนึกตาม ข้อดีคือ นิยามหลักในการใช้ จากคำว่า ‘เสพ’ เปลี่ยนเป็น ‘บริโภค’ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่าง เปลี่ยนมุมมองเรื่องกัญชาได้ในระดับหนึ่ง แต่เรื่องที่ไม่โอเค คือ กฎในการปลูก การใช้ และขออนุญาต คือสิ่งที่น่ากลัวว่าจะมีการไปออกกฎกระทรวงอะไรอีกหรือไม่ เช่น ต้องมีทุนจดทะเบียน 100 ล้าน เหมือนเบียร์ เป็นต้น ต้องเอามากางบนโต๊ะ ถึงจะยอมรับได้


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ kodintarvike.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated