เรียนรู้ทักษะความสามารถรอบด้าน

เรียนรู้ทักษะความสามารถรอบด้านเพื่ออนาคต

คุณพ่อคุณแม่ยังเชื่อแบบเดิมๆ หรือไม่ว่า ลูกเก่งหรือไม่เก่ง ฉลาดหรือไม่ฉลาดจะต้องวัดจากการเรียนหรือผลคะแนนที่สูงกว่าเด็กคนอื่น รู้หรือไม่ว่าเด็กหลายคนที่เรียนเก่งบางครั้งอาจเติบโตไปแบบไม่สามารถเอาตัวรอดได้ ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาไม่เป็น ซึ่งเกิดจากการขาดการสนับสนุนทักษะรอบด้านอย่างถูกต้องนั่นเอง คุณพ่อคุณแม่คือส่วนที่สำคัญที่สุด ถ้าอยากให้ลูกฉลาด เก่งทั้งความรู้ การเอาตัวรอด และมีความมั่นคงทางอารมณ์ เรามีคำแนะนำมาฝาก

ทำไมเก่งแค่ในห้องเรียนยังไม่พอ

เด็กที่สนใจเฉพาะในตำราและคะแนนสอบ มักจะเป็นเด็กที่ปรับตัวไม่เก่ง ขาดทักษะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งยังอาจจะโลกส่วนตัวสูง เข้ากับเพื่อนได้ยากด้วยค่ะ ดังนั้นเมื่อเขาเจอกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง เขามักจะรับมือไม่ได้จนกลายมาเป็นปัญหาอื่นตามมา เช่น เด็กขาดความมั่นใจ จิตใจอ่อนแอหันเหไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย แต่หากคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้มากกว่าตำราเรียน สังเกตดูว่าลูกชอบอะไร แล้วสนับสนุนให้ได้ลงมือทำ ลองผิดลองถูก ได้เล่นกับเพื่อน และได้พัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ลูกจะเป็นเด็กฉลาดที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ฉลาดอย่างเดียว และเรื่องเรียนอย่างเดียวไม่พอ แต่ลูกต้องพัฒนาความสามารถตัวเองให้หลากหลาย เพื่อความสำเร็จในอนาคต เอาตัวรอดได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ลูกต้องมีทักษะแบบไหนถึงจะเก่งได้รอบด้าน

โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เสนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) ว่าคนเรามีความสามารถหลายด้านที่สำคัญเท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ซึ่งความสามารถพิเศษหรือทักษะที่โดดเด่นมีหลากหลายด้วยกัน

ในประเทศไทย มีการนำทฤษฎีมาปรับใช้สรุปแบ่งสาระสำคัญออกมาเป็น “ทักษะความสามารถ 5 ด้าน ที่เด็กไทยยุคใหม่ควรมี” โดย พญ.สินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.เวชธานี กรุงเทพฯ ได้แก่ ทักษะการใช้สมองด้านตัวเลขและIT ทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านพละกำลัง ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่น ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกัน และอาจมีจุดเด่นมากกว่า 1 ด้านทำงานผสมผสานด้วยกันได้เป็นอย่างดี แต่หากได้รับการฝึกฝน พัฒนา และส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ในด้านที่ชื่นชอบ อาจกลายเป็นความสามารถพิเศษที่โดดเด่น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้เป็นอย่างมากในอนาคต

เรียนรู้ทักษะความสามารถรอบด้าน

วิธีส่งเสริมให้ลูกเก่งรอบด้านพ่อแม่ช่วยได้

1. จัดเวลานอกเหนือจากการเรียน ให้ลูกได้เลือกเล่น และทำกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างพอดีเพราะการเล่น คือ การเรียนรู้ที่มีความสนุกและเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตความถนัด หรือความสามารถพิเศษที่โดดเด่นบางอย่างของเขาที่จะส่งเสริมต่อไป เช่น ลูกชอบออกกำลัง ปีนป่าย เขาอาจมีความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งพร้อมต่อการส่งเสริมให้เป็นนักกีฬา หรือ ลูกช่างถาม มีความคิดแปลกๆ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เขาอาจมีความสามารถพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพร้อมต่อการส่งเสริมให้เป็นศิลปินหรือครีเอทีฟ

2. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอง หากถูกต้องควรชื่นชม หากผิดพลาดควรให้กำลังใจ ชื่นชมความพยายามของลูกเพราะจะทำให้ลูกกล้าที่จะเรียนรู้โดยไม่ถูกขัดขวางจากคุณพ่อคุณแม่ และเป็นการสอนให้เขายอมรับกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เจอ เพื่อพยายามหาทางแก้ไขด้วยทักษะและการเรียนรู้ของตัวเอง
ต้องไม่นำความกลัวของคุณพ่อคุณแม่มาปิดกั้นลูก เช่น ไม่กลัวลูกจะล้มเจ็บ ไม่กลัวลูกจะทำผิด ไม่กลัวลูกจะเลอะเทอะ หรือไม่กลัวลูกจะแพ้คนอื่น เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะเข้าไปช่วยทุกอย่าง สุดท้ายลูกจะไม่ได้ลงมือทำเองจนไม่เกิดการเรียนรู้ทั้งลูกและพ่อแม่ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือ การดูแล สนับสนุน ให้คำแนะนำและกำลังใจ ไม่ว่าสิ่งที่ลูกทำจะมีผลออกมาอย่างไรก็ตาม แต่เชื่อเถอะค่ะว่านั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกเสมอ

3. เลือกอาหารดีๆ เพื่อสุขภาพที่ดี หากลูกได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและสมอง จะเจ็บป่วยง่าย ไม่แจ่มใส ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะรอบด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งให้โดดเด่น อาหารและสุขภาพที่ดีจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจ

แม้จะเป็นวิธีง่ายๆ แต่คุณแม่หลายคนก็ยังทำไม่ได้ ลองกันใหม่สักตั้ง เพราะวิธีง่ายๆ แบบนี้เองที่เป็นพื้นฐานสำคัญและมั่นคงที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะรอบด้าน และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นให้ลูก จนเขากลายเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ลูกจะเติบโตก้าวหน้าไปได้แค่ไหน อยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ kodintarvike.com

ufa slot

Releated