หัวหน้าฝ่ายการลงทุนของ Jump Crypto กล่าวว่านักลงทุนอาจให้ความสำคัญกับการประเมินโครงการมากขึ้น แต่เงินทุนจะยังคงเข้าสู่พื้นที่

เงินทุนของ VC ชะลอตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน แต่ผู้เชี่ […]